הרשמה ליום חשיפה

מחפשים את מחזור א'!

ב-02.01.20, יום ה', יתקיים יום חשיפה למכינה בעיר חריש

ההרשמה ליום החשיפה הסתיימה

© 2019 מכינה קדם צבאית "רקיע"